TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

1

Seuraava

Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus

1.1. Toteutetaan HSL:n Solmu-projektin yhteydessä laadittua toimenpideohjelmaa

Solmu-projektin tavoitteena on ollut joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamisen helpottaminen sekä vaihtotapahtuman sujuvuuden ja miellyttävyyden lisääminen. Vaihtopaikkojen kehittämisohjelma löytyy seuraavasta linkistä:

https://www.hsl.fi/sites/default/files/vaihtopaikkojen_kehittamisohjelma_solmu_2_2017.pdf

1.2. Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti  - VALMIS

Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan seuraavilla kolmella toimenpiteellä:

 • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
 • Vaihtopaikat on merkitty pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
 • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatiosisältö on uudistettu.
 • Terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
 • Uusi matkustajainformaation suunnitteluohjeistus (valmistuu 01/2020) ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
 • HSL-sovellusta kehitetään jatkuvasti.

1.3. Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman (HSL:n julkaisu 8/2017) toteutus Helsingin osalta

Autojen ja pyörien liityntäpysäköinti täydentää joukkoliikennepalvelua ja luo mahdollisuuksia kestäviin matkaketjuihin.  

Seudullinen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma (https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_julkaisu_8_2017.pdf) ulottuu vuoteen 2025 ja sen toteutumista seuraa seudullinen LIIPY-ryhmä. Helsingissä liityntäpysäköinnin vastuuorganisaatio on HKL.

LIIPY-toimenpideohjelmaan on kirjattu Helsingin osalta seuraavat paikkatarpeet vuoteen 2025 mennessä:

 • seudullisesti merkittävät kohteet:
  • Itäkeskus: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 20 pyöräpaikkaa
  • Mellunmäki:  2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 200 pyöräpaikkaa
  • Puistola: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 180 pyöräpaikkaa
  • Puotila: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa, 2. vaiheessa 150 pyöräpaikkaa
 • paikallisesti merkittävät kohteet:
  • Herttoniemi: 1. vaiheessa 140 autopaikkaa (rakenteellinen), 25 pyöräpaikkaa
  • Huopalahti: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa
  • Kalasatama:  1. vaiheessa 300 autopaikkaa (rakenteellinen), 400 pyöräpaikkaa
  • Kontula: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa
  • Laajasalo: 1. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 300 pyöräpaikkaa
  • Lauttasaari:  1. vaiheessa 160 pyöräpaikkaa
  • Myllypuro: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa
  • Oulunkylä: 1. vaiheessa 20 pyöräpaikkaa
  • Pitäjänmäki: 1. vaiheessa 28 autopaikkaa (maantaso), 40 pyöräpaikkaa
  • Pohjois-Haaga: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa
  • Pukinmäki: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa
  • Rastila: 1. vaiheessa 15 autopaikkaa (maantaso), 70 pyöräpaikka
  • Tapanila: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.10.2019
Pieni vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
HSLMaka_LikeMaka_AskaHKL
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Aaltonen

  Riikka Aaltonen

  liikennesuunnittelija

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 • Markku Granholm

  Markku Granholm

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Marja Piimies

  Marja Piimies

  asemakaavapäällikkö

  Asemakaavoitus

Eteneminen
40% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 31.07.2019 | Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti
  • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
  • Vaihtopaikat on merkitty myös pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
  • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatio sisältö on uudistettu.
  • Erityisesti terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Myös väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
  • Lisäksi tekeillä matkustajainformaation suunnitteluohjeistus joka ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
  • Viime vuosina on kehitetty aktiivisesti HSL-sovellusta
 • 24.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

  Toimenpiteen yhteyshenkilö kerää tiedot ja raportoi kaikkien kolmen osa-alueen etenemisestä.

  Mitä on tehtävä?
 • 10.01.2020 | Solmu-projektin etenemisen raportointi
 • 10.01.2020 | Seudullinen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman etenemisen raportointi
 • 10.01.2020 | Matkustajainformaation suunnitteluohjeistus valmis

  HSL:n matkustajainformaation suunnitteluohjeistus.

Mittarit

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio