Toimenpiteet

1

Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus

Seuraava

1.1. Toteutetaan HSL:n Solmu-projektin yhteydessä laadittua toimenpideohjelmaa


Solmu-projektin tavoitteena on ollut joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamisen helpottaminen sekä vaihtotapahtuman sujuvuuden ja miellyttävyyden lisääminen. Vaihtopaikkojen kehittämisohjelma löytyy seuraavasta linkistä:

1.2. Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti  - VALMIS 

Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan seuraavilla kolmella toimenpiteellä:
 • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
 • Vaihtopaikat on merkitty myös pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
 • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatio sisältö on uudistettu.
 • Erityisesti terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Myös väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
 • Lisäksi tekeillä matkustajainformaation suunnitteluohjeistus joka ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
 • Viime vuosina on kehitetty aktiivisesti HSL-sovellusta
  1.3. Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman (HSL:n julkaisu 8/2017) toteutus Helsingin osalta

  Seudullinen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma löytyy täältä: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_julkaisu_8_2017.pdf

  Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa HLJ 2015 (HSL 3/2015) on tunnistettu, että kehittyvät liityntäpysäköintijärjestelyt luovat mahdollisuuksia kestäviin matkaketjuihin liitynnällä joukkoliikenteen runkoyhteyksiin myös etäällä seudun ytimestä. Liityntäpysäköinnin avulla voidaan vähentää väylien ruuhkautumista ja houkutella uusia joukkoliikenteen käyttäjiä seudun ulommista osista. HLJ 2015 -suunnitelman mukaan seudullisesti merkittäville liityntäpysäköintialueille on tavoitteena lisätä noin 6 000 uutta autopaikkaa ja noin 8 200 pyöräpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. 

  Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma ulottuu vuoteen 2025 ja sen toteutumista seuraa seudullinen LIIPY-ryhmä. 

  LIIPY-toimenpideohjelmaan on kirjattu Helsingin osalta seuraavat paikkatarpeet vuoteen 2025 mennessä:

   o   seudullisesti merkittävät kohteet:

        Itäkeskus: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 20 pyöräpaikkaa

        Mellunmäki:  2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 200 pyöräpaikkaa

        Puistola: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 180 pyöräpaikkaa

        Puotila: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa, 2. vaiheessa 150 pyöräpaikkaa

     o   paikallisesti merkittävät kohteet:

          Herttoniemi: 1. vaiheessa 140 autopaikkaa (rakenteellinen), 25 pyöräpaikkaa

          Huopalahti: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa

          Kalasatama:  1. vaiheessa 300 autopaikkaa (rakenteellinen), 400 pyöräpaikkaa

          Kontula: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa

          Laajasalo: 1. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 300 pyöräpaikkaa

          Lauttasaari:  1. vaiheessa 160 pyöräpaikkaa

          Myllypuro: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa

          Oulunkylä: 1. vaiheessa 20 pyöräpaikkaa

          Pitäjänmäki: 1. vaiheessa 28 autopaikkaa (maantaso), 40 pyöräpaikkaa

          Pohjois-Haaga: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa

          Pukinmäki: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa

          Rastila: 1. vaiheessa 15 autopaikkaa (maantaso), 70 pyöräpaikka

          Tapanila: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa


      Virallinen kuvaus
      Toimenpideohjelman mukaisesti
      Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan
      (Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
      Tietoja päivitetty 14.08.2019
      Pieni vaikutus
      Kestävien kulkumuotojen käyttö
      Vastuuorganisaatiot
      Maka_AskaMaka_LikeHSL
      Yhteyshenkilöt
      Riikka Aaltonen
      Markku Granholm
      Eteneminen
      33% valmis
      Ajallaan
      Aikajänne

      Tehtävät

       Mitä on tehty?
      • 31.07.2019 | Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti
       • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
       • Vaihtopaikat on merkitty myös pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
       • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatio sisältö on uudistettu.
       • Erityisesti terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Myös väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
       • Lisäksi tekeillä matkustajainformaation suunnitteluohjeistus joka ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
       • Viime vuosina on kehitetty aktiivisesti HSL-sovellusta


       Mitä on tehtävä?
      • 10.01.2020 | Solmu-projektin etenemisen raportointi
      • 10.01.2020 | Seudullinen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman etenemisen raportointi

      Mittarit

      Perinteisen joukkoliikenteen matkojen määrä
      Liityntäpysäköinnin uudet pyöräpaikat suhteessa vuoden 2025 tavoitteeseen (1940kpl)
      Liityntäpysäköinnin uudet autopaikat suhteessa vuoden 2025 tavoitteeseen (683 kpl)

      Vaikutusketju