Toimenpiteet

100

Päivitetään tapahtumien ympäristökriteerit ja edistetään Ekokompassin käyttöä

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Päivitetään tapahtumien ympäristökriteerit ja tuotetaan materiaalia tapahtumien ympäristöasioiden huomioimiseen.
Kannustetaan sekä kaupungin omia tapahtumia että kaupallisia tapahtumia ottamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käyttöön. Kehitetään työkaluja tapahtumien CO2-päästöjen mittaamiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Kuluttaminen ja jätteet
Yhteyshenkilöt
Auni Haapala
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 29.03.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit