TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

100

Edellinen | Seuraava

Tapahtumien ympäristövaikutusten vähentäminen

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää 1) Helsingin kaupungin omien tapahtumien synnyttämiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, 2) kannustaa ja mahdollistaa kaupungin alueella järjestettäviä kaupallisia tapahtumia ilmastovaikutusten vähentämisessä sekä 3) tuottaa tukimateriaaleja kuten oppaita, työkaluja ja kriteeristöjä tapahtumien ilmastovaikutusten huomioonottamiseen ja niiden mittaamiseen.

 

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Päivitetään tapahtumien ympäristökriteerit ja tuotetaan materiaalia tapahtumien ympäristöasioiden huomioimiseen. Kannustetaan sekä kaupungin omia tapahtumia että kaupallisia tapahtumia ottamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käyttöön. Kehitetään työkaluja tapahtumien CO2-päästöjen mittaamiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 30.09.2019
Kuluttaminen ja jätteet
Yhteyshenkilöt
  • Mia Malin

    Mia Malin

    ympäristösuunnittelija

    Ympäristöpalvelut

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 23.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio