Toimenpiteet

105

Selvitetään ja sen perusteella tehdään päätös irrottaa kaupungin ulkopuolisille vuokraamissa kohteissa jätekustannukset vuokrasta. Jos toimijat maksavat omat jätekustannukset, motivoi se myös vähentämään jätteen syntyä ja tehostamaan lajittelua. Selvitetään tehokasta lajittelua ja kuljetusten optimointia edistävät tilatarpeet kiinteistössä ja tontilla. Pilotoidaan kortteleiden yhteisratkaisuja.

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Selvitetään ja sen perusteella tehdään päätös irrottaa kaupungin ulkopuolisille vuokraamissa kohteissa jätekustannukset vuokrasta. Jos toimijat maksavat omat jätekustannukset, motivoi se myös vähentämään jätteen syntyä ja tehostamaan lajittelua. Selvitetään tehokasta lajittelua ja kuljetusten optimointia edistävät tilatarpeet kiinteistössä ja tontilla. Pilotoidaan kortteleiden yhteisratkaisuja.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 11.01.2019
Kuluttaminen ja jätteet
Vastuuorganisaatiot
RohaRya_Tila
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät

Mittarit