Toimenpiteet

107

Kehitetään olemassa olevia ja käyttöönotetaan uusia hankintakriteerejä Helsingin hankintoihin huomioiden elinkaari, kiertotalous ja ilmastonäkökulma

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään olemassa olevia ja käyttöönotetaan uusia hankintakriteerejä Helsingin hankintoihin huomioiden elinkaari, kiertotalous ja ilmastonäkökulma paremmin. Ympäristökriteerien tulee olla vähimmäisvaatimuksina tai vertailuperusteina merkittävällä painoarvolla.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
SoteKaskoKUVAHankiKympYmpa
Yhteyshenkilöt
Auni Haapala
Eteneminen
25% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 05.03.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
    Mitä on tehtävä?
  • 31.03.2019 | CANEMURE-hanke käynnistetään
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät

Mittarit

Kehitettyjen ja uusien kriteerien määrä
Kilpailutukset, joissa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena...

Vaikutusketju