TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

109

Edellinen | Seuraava

Innovatiiviset hankinnat, kokeilut ja yritysyhteistyö

Hankintojen kautta voidaan edistää ja ottaa käyttöön ilmastopäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Ratkaisuja voi olla markkinoilla jo tarjolla. Jos tarvittavia ratkaisuja ei ole saatavilla valmiina, voidaan hyöyntää esim. innovatiivisia hankintamenettelyjä (mm. innovaatiokumppanuus). Ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa ovat tärkeässä roolissa myös yhteiskehittäminen, kokeilut ja pilotit. Yritykset, tki-toimijat ja muut kumppanit on tärkeää osallistaa kehitystyöhön jo varhaisessa vaiheessa. Kaupunki voi hyödyntää kehittämistyössä, pilotoinnissa ym. erilaisia ulkopuolisen rahoituksen lähteitä (mm. EU-rahoitus, Business Finland ym.).

Toimenpiteen toteuttaminen vaatii:

  • Kaupungin toimialojen vahvaa mukanaoloa
  • Osaamista koskien haasteiden määrittelyä, yritys-/markkinavuoropuhelua ym.
  • Innovatiivisten hankintamenettelyjen osaamista
  • Osaamista eri rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä
  • Konreettisia kohteita, joissa kehittämistyötä voidaan tehdä ja joihin tuloksia voidaan soveltaa
  • Valmiutta skaalata parhaat ratkaisut

Kaupunkiorganisaatiosta/-konsernista toimenpiteen toteuttamiseen tarvitaan mm. kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslia, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), ATT, Stara jne.

Tällä hetkellä on käynnissä toimenpiteeseen liittyviä hankkeita (listaa täydennetään):

 • Energiaviisaat kaupungit (6Aika)
 • Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY (6Aika)
 • MySmartLife (Horizon2020)
 • Ilmastoviisaat taloyhtiöt (6Aika)
 • Älykkäämpää ja tehokkaampaa korjausrakentamista - Smart Elements for Renovation Leap (EAKR)
 • Kaupungin ylläpitämä ympäristöystävällinen vesireittiliikenne (osana innovatiivisten hankintojen kehittämisprojektia / innovaatiorahasto)

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Lisätään yritysyhteistyötä tekemällä erilaisia kokeiluja ja yhteistyöpilotteja sekä haetaan rahoitusta innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen ilmastopäästöjen vähentämiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 26.09.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
HankiEloPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  Elinkeino-osasto

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 15.10.2019 | Tarkennetaan toimenpidettä ja laaditaan toimintasuunnitelma

  Kutsutaan työryhmä koolle ja täydennetään tarvittaessa ryhmän kokoonpanoa. Puretaan toimenpide osiin, tarkennetaan toimenpiteitä ja laaditaan toimenpiteelle alustava toteutussuunnitelma. Määritetään toimenpiteelle tai sen eri osille mittarit.

 • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio