Toimenpiteet

111

Lisätään hankintayhteistyötä vastuullisissa hankinnoissa ja määritellään vähimmäisvaatimusten taso kilpailutuksille

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti

Lisätään hankintayhteistyötä vastuullisissa hankinnoissa lähialueen kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, esim. yhteisiä koulutuksia, selvityksiä, markkinakartoituksia ja ilmastokriteerien vähimmäisvaatimusten tason määrittely kilpailutuksille. 

(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
Ympa
Yhteyshenkilöt
Auni Haapala
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 29.03.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit