TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

111

Edellinen | Seuraava

Julkisten toimijoiden yhteistyö vastuullisissa hankinnoissa

Helsingin kaupungille tärkeitä yhteistyötahoja vastuullisten hankintojen kehittämisessä ovat erityisesti pääkaupunkiseudun muut kaupungit, Suomen kuutoskaupungit, kuntayhtymät sekä muut julkiset tahot kuten työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama KEINO-osaamiskeskus ja sen konsortioon kuuluvat toimijat (Motiva Oy, Suomen Ympäristökeskus, yms.) sekä julkisen sektorin hankkijoiden yhteinen ekohankintaverkosto. Merkittäviä kansainvälisiä verkostoja ovat mm. Global Leading City Network on Public Procurement (GLCN) -verkosto sekä European Sustainable Procurement Network (Procura+) -verkosto. 

 

PKS -ryhmä

Keino -akatemia

Hankinta Suomi

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Lisätään hankintayhteistyötä vastuullisissa hankinnoissa lähialueen kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, esim. yhteisiä koulutuksia, selvityksiä, markkinakartoituksia ja ilmastokriteerien vähimmäisvaatimusten tason määrittely kilpailutuksille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.03.2019 | Valitaan yhteyshenkilö ja sovitaan toimenpiteen toteuttamisesta
 • 31.03.2019 | Laaditaan pääkaupunkiseudun yhteiset ympäristökriteerisuositukset kevyille tavara- ja henkilökuljetuspalveluhankinnoille

  Kriteerisuosituksilla luotiin yhteinen kriteerien minimitason ilmasto- ja ympäristönäkökulmien huomioimiseksi hankinnoissa vuosien 2019-2024 aikana. Yhteiset suositukset laadittiin Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungeille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle ja HUS Logistiikalle.Jokainen hankintayksikkö ottaa käyttöön kriteereitä oman kilpailutusaikataulun mukaisesti.

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio