Toimenpiteet

113

Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 29.03.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
SoteKaskoHankiPalkeYmpa
Yhteyshenkilöt
Laura Ilveskoski
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 29.03.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit