Toimenpiteet

114

Kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartta

Edellinen | Seuraava

Tiekarttatyössä tarkoitus on laatia konkreettinen, tiivis toimenpidepaperi, johon on täydennetty ja aikataulutettu HNH-ohjelmassa olevia kiertotaloustoimenpiteitä. Tuloksena syntyy siis kourallinen olennaisia toimenpiteitä asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Tiekarttatyö käynnistyi kick off –tilaisuudella 2.5. Kalasataman Urban Labissa. Tilaisuuteen osallistui n. 35 ihmistä kaupungin eri toimialoilta. Tiekartan keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet rakentaminen, biomassat, hankinnat sekä jakamistalous. Näistä teemoista tullaan syksyllä järjestämään työpajat (1 kpl/teema), joihin kutsutaan ainakin kaupunkiorganisaation sisältä kunkin teeman kannalta olennaisimmat ihmiset sekä mahdollisesti ulkopuolisia yhteistyötahoja. Tavoitteena on, että tiekartta saadaan valmiiksi vuoden 2019 aikana. Vielä ei ole selvää, millainen päätösprosessi tiekartan hyväksymiseksi vaaditaan. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Laaditaan kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartta
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 31.07.2019
Jakamis- ja kiertotalous
Yhteyshenkilöt
Johanna af Hällström
Eteneminen
66% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 30.04.2019 | Pidetään yleisölle avoin kick-off-tilaisuus
    Mitä on tehtävä?
  • 30.11.2019 | Järjestetään osallistavia teematyöpajoja
  • 31.12.2019 | Tiekartta on valmis

Mittarit

Tiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaali

Vaikutusketju