TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

116

Edellinen | Seuraava

Kirjastojen lainauspalvelujen laajentaminen

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kirjastot ovat merkittäviä jakamistalouden edistäjiä. Kirjastot tarjoavat tiloja ja resursseja kaupunkilaisten yhteiskäyttöön, digi- ja laiteopastusta sekä tuovat saataville sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka ovat tulevaisuuden arkipäivän taitoja. Kirjastot ehkäisevät digitaalista syrjäytymistä sekä mahdollistavat kaupunkilaisten osallistamisen ja osaamisen jakamisen. Kirjaston lainauspalvelujen laajentamisessa jatketaan yhteistyötä vertaispalvelujen kuten Kuinoman kanssa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 28.09.2019
Jakamis- ja kiertotalous
Yhteyshenkilöt
  • Leila Sonkkanen

    Leila Sonkkanen

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio