TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

119

Edellinen | Seuraava

Kehitetään ruoanvalmistuksen sivuvirtojen ja muun ylijäämämateriaalin (esim. Puutarhajäte ja eläinten lanta) hyötykäyttöä lähialueilla ja paikallisesti.

Toimenpide koskee mm. kaupungin puistojen ja viheralueiden hoidossa muodostuvia viherjätteitä. Viherjätteille pyritään löytämään tehokkaita, paikallisia käsittelytapoja, joiden tuloksena voitaisiin kierrättää mahdollisimman korkean arvon tuotteita uudelleen käyttöön. Samalla pyritään vähentämään jätteiden kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 

Kaupunki on tilannut konsulttiselvityksenä kartoituksen kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätteiden määristä. Tähän sisältyy esitys viherjätteiden mahdollisista käsittelymenetelmistä.  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvat viherjätteet ovat myös yhtenä teemana valmisteilla olevassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa. 

Ruoan valmistuksessa muodostuvat biojätteet kuuluvat jätelain mukaan kunnallisen jätehuollon piiriin. Niiden käsittelystä vastaa Helsingissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Tällä hetkellä biojätteet käsitellään ns. osavirtamädätysprosessissa. Prosessin tuloksena muodostuu biokaasua, joka käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon. Mädätysjäännös kompostoidaan. Prosessia pyritään optimoimaan. Vuonna 2020 on tarkoitus selvittää, voisiko mädätysjäännöstä hyödyntää sellaisenaan suoraan. Tämä kasvattaisi laitoksen kapasiteettia, mikä on tarpeen biojätemäärien odotetusti kasvaessa. Pidemmällä tähtäimellä HSY osallistuu tutkimushankkeisiin, joissa pyritään luomaan biojätteistä nykyistä korkeamman arvon tuotteita.  

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään ruoanvalmistuksen sivuvirtojen ja muun ylijäämämateriaalin (esim. Puutarhajäte ja eläinten lanta) hyötykäyttöä lähialueilla ja paikallisesti.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Jakamis- ja kiertotalous
Yhteyshenkilöt
 • Leona Silberstein

  Leona Silberstein

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 16.09.2019 | Työpaja: Biomassat kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartassa

  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvat viherjätteet ovat yhtenä teemana valmisteilla olevassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa. Teemasta on 16.92019 järjestetty työpaja, jossa pohdittiin mm. erilaisia käsittelyvaihtoehtoja viherjätteille. 

 • 10.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2019 | Biomassakartoitus

  Kaupunki on tilannut konsulttiselvityksenä kartoituksen kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätteiden määristä. Tähän sisältyy esitys viherjätteiden mahdollisista käsittelymenetelmistä.  

 • 31.12.2019 | Viherjätteet kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa

  16.9.2019 pidetyssä työpajassa tunnistetut kehitystarpeet kirjataan toimenpiteiksi tiekarttaan. Tavoitteena on, että tiekartta valmistuisi vuoden 2019 loppuun mennessä poliittiseen päätöksentekoon. 

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio