TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

130

Edellinen | Seuraava

Hiilivarastojen ylläpito viheralueilla ja kaupunkiympäristössä

JATKUVA TOIMENPIDE

Yleisten viheralueiden suunnittelussa  ja ylläpidossa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. Kaavoituksen ja viheraluesuunnittelun yhteyteen laaditaan käytäntöjä kompensoida rakentamisen myötä menetettyjä hiilivarastoja. 

Kaupunkimetsiä käsitellään toimenpiteissä 131 ja 132. Hiilivarastoja ja hiilinieluja käsittelevää tietoa tuotetaan toimenpiteessä 135. Päästökompensaatiota käsitellään toimenpiteessä 136.

 

Yleistä hiilen sidonnasta kaupungissa :

Kasvavassa kaupungissa hiilivarastojen on arvioitu tulevaisuudessa pienenevän yleiskaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. (Lähde: HNH-ohjelma) Jos kaupungissa rakennetaan luonnonmukaisille alueille, myös menetetty hiilensidontapotentiaali tulisi pystyä mittaamaan. Hiilensidontaan tähtäävien toimenpiteiden kuten puuston lisäämisen vaikutus on pieni suhteessa rakentamisen myötä menetettyihin hiilivarastoihin. Hiilinieluina merkittävimpiä ovat nykyiset luonnonmukaiset alueet, erityisesti metsät. Metsä sitoo hiiltä eniten kasvaessaan elinvoimaisena. Luonnonmukainen maaperä sitoo hiiltä paitsi metsissä, myös esimerkiksi niityillä ja pelloilla.Tietoa hiilivarastoista (maaperä ja puusto) sekä hiilikompensaatiosta (vaihtoehdot ja kustannukset) tarvitaan merkittävästi lisää, jotta HNH-ohjelman hiilivarastoja koskevien toimenpiteiden 130-132 vaikutuksia voidaan mitata.

 • Luonnonmukaisten viheralueiden hiilensidontapotentiaali on suurempi kuin rakennettujen. Viheralueet toteutetaan luonnonmukaisina, mikäli toiminnalliset, kulttuurihistorialliset tai muut syyt eivät edellytä rakennetumpaa ympäristöä.
 • Kaupunkiympäristön puustolla on merkitystä erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kaupunkipuut pitävät yllä miellyttävää pienilmastoa ja kasvulliset alueet viivyttävät hulevesiä. Rakennetun kaupunkivihreän hiilijalanjälki on kuitenkin varsin suuri. Kaupunkipuiden tulee voida kehittyä pitkäikäisiksi, ennen kuin ne alkavat sitoa hiiltä.

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunkimetsien ja -luonnon sekä yleisten viheralueiden suunnittelussa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. Kaavoituksen ja viheraluesuunnittelun yhteyteen laaditaan käytäntöjä kompensoida rakentamisen myötä menetettyjä hiilivarastoja.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 08.10.2019
Hiilinielut
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Eteneminen
100% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 30.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Luonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueet

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio