TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

132

Edellinen | Seuraava

Elinvoimaiset metsät

JATKUVA TOIMENPIDE

Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin omistamat alueet kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään elinvoimaisina, ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin.

 

Yleistä hiilen sidonnasta kaupungissa :

Kasvavassa kaupungissa hiilivarastojen on arvioitu tulevaisuudessa pienenevän yleiskaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. (Lähde: HNH-ohjelma) Jos kaupungissa rakennetaan luonnontilaisille alueille, myös menetetty hiilensidontapotentiaali tulisi pystyä mittaamaan. Hiilensidontaan tähtäävien toimenpiteiden kuten puuston lisäämisen vaikutus on pieni suhteessa rakentamisen myötä menetettyihin hiilivarastoihin. Hiilinieluina merkittävimpiä ovat nykyiset luonnontilaiset alueet, erityisesti metsät. Metsä sitoo hiiltä eniten kasvaessaan elinvoimaisena. Luonnontilainen maaperä sitoo hiiltä paitsi metsissä, myös esimerkiksi niityillä ja pelloilla. Tietoa hiilivarastoista (maaperä ja puusto) sekä hiilikompensaatiosta (vaihtoehdot ja kustannukset) tarvitaan merkittävästi lisää, jotta HNH-ohjelman hiilivarastoja koskevien toimenpiteiden 130-132 vaikutuksia voidaan mitata.

 

 • Nykyinen metsäverkosto pyritään säilyttämään tiivistyvässä kaupungissa Metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) ohjeiden mukaisesti. Metsäisten alueiden lisäämisen mahdollisuudet tiivistyvän kaupungin alueella ovat vähäiset.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin omistamat alueet myös kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään kasvullisina, peitteisinä, puustollisesti monilajisina ja kestävän metsänhoidon toimin.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 03.10.2019
Hiilinielut
Vastuuorganisaatiot
Maka_KamuRya_Ylpi
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Tiina Saukkonen

  Tiina Saukkonen

  Puisto- ja viheraluesuunnittelu

Eteneminen
100% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio