TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

135

Edellinen | Seuraava

Tietoa hiilivarastoista ja -nieluista

Helsinki tekee yhdessä Hsy:n kanssa kaupungin alueen hiilinielujen laskentaa. Laskenta on tehty aiemmin ILKKA-hankkeessa https://ilmastotyokalut.fi/files/2014/06/hiilitase_osa-1_julkaisu_ymk_2014.pdf

Edistyminen ja aikataulu: Hsy on selvittänyt PKS –alueen hiilinielujen laskentaa. Tarkoitus on ollut päivittää ILKKA-hankkeessa lasketut tulokset. LUKE on kehittämässä ilmaista tietopankkia. Seuraavaksi selvitetään kuinka LUKEN aineistoa voi hyödyntää. Tavoitteena on tuottaa uusi laskenta vuonna 2020, jota peilataan ILKKA-laskennan tuloksiiin.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Arvio Helsingin hiilivarastoista ja -nieluista uusitaan valtuustokausittain ja koko kaupunkikonsernin hiilinielupotentiaali selvitetään. Pääkaupunkiseudun yhteisten hiilivarastojen ja -nielujen laskentaperiaatteita ja raportointia kehitetään.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Hiilinielut
Vastuuorganisaatiot
HSYMaka_KamuPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Jari Viinanen

  Jari Viinanen

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

 • Juha Viholainen

  Juha Viholainen

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.09.2019 | Yhteyshenkilöt
  Mitä on tehtävä?
 • 31.01.2020 | Suunnitelma hiilinielujen laskennasta

  Kaupunki, Syke, HSY ja Luke sopivat yhdessä kuinka laskenta voidaan toteuttaa.

 • 31.12.2020 | Hiilinielujen laskenta

  Hiilinielujen laskenta on tehty Helsingin alueella.

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio