TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

136

Edellinen | Seuraava

Arvioidaan Helsingille potentiaaliset päästökompensaatiotavat, kompensointitarve ja kustannukset.

Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi kaupungin täytyy määrittää tapa, jolla jäljelle jäävät päästöt pystytään kompensoimaan. Kompensointia eli päästöjen hyvitystä voidaan tehdä esimerkiksi hiilinieluja kasvattamalla kaupungin omistamilla mailla tai ostamalla päästövahennyksiä ulkoisilta palveluntuottajilta kuten kompensointiyrityksiltä. Kompensointi voi keskittyä päästöjen vähentämiseen tai hiilinielujen kasvattamiseen ja ne voidaan todentaa luotettavasti erilaisilla sertifioinneilla. Päästöjä on mahdollista kompensoida myös nykyisiä päästövähennysmekanismeja hyödyntäen esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökauppaamarkkinoilta. Hiilidioksidia on mahdollista vähentää myös esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla, jolloin voidaan päästä negatiivisiin päästöihin kun bioperäisistä jätteistä ja muista aineksista otetaan hiiltä talteen polton yhteydessä ja sijoitetaan se pysyviin varastoihin.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Arvioidaan Helsingille potentiaaliset päästökompensaatiotavat, kompensointitarve ja kustannukset. Selvitetään muiden kaupunkien kompensointimenetelmät sekä osallistutaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön yhteisten laskentasääntöjen määrittämiseen. Kompensoinnit pyritään tuottamaan siten, että ne hyödyttävät Helsinkiä esimerkiksi luomalla aktiivisesti edellytyksiä puhtaan energian tuotannolle kuten tuulivoimalle ja sitomalla hiiltä kaupungin alueelle.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 10.10.2019
Hyvin merkittävä vaikutus
Kompensointi
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
50% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 07.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.03.2020 | Selvitetään nykyisen kompensoinnin tilanne kaupunkiorganisaatiossa

  Kartoitetaan kaupungin virkamatkojen ja muiden kompensoinnin mahdollistavien käytäntöjen nykytilanne.

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio