TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

137

Edellinen | Seuraava

Sopeutumislinjaukset valmistellaan loppuun ja tuodaan päätöksentekoon

Ilmastonmuutoksen sopeutumislinjaukset hyväksyttiin toukokuussa 2019 kaupunginhallituksessa. Sopeutumislinjaukset on suunnitelma, jota toteuttamalla Helsinki voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Suunnitelma on voimassa kaksi valtuustokautta, vuoteen 2025. Sopeutu-misvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision toteuttamiseen tarvittavat teot on jaettu neljän teeman alle. Teemat ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet. Jokainen teema sisältää keskeiset toimenpiteet eli prioriteetit, joihin seuraavien kahden (2017–2025) valtuustokauden aikana tulee keskittyä. Nykyiselle valtuustokaudelle (2017–2021) on asetettu myös konkreettiset toimenpiteet.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Sopeutumislinjaukset valmistellaan loppuun ja tuodaan päätöksentekoon samanaikaisesti Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman kanssa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.09.2019
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Vastuuorganisaatiot
KansliaPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Susanna Kankaanpää

  Susanna Kankaanpää

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Eteneminen
75% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 27.05.2019 | Sopeutumisen linjaukset hyväksytään kaupunginhallituksessa
 • 05.07.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 02.09.2019 | Sopeutumisen linjaukset julkaistaan Kaupunkiympäristön julkaisusarjassa
  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2019 | Sopeutumisen linjausten englanninkielinen versio valmis

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio