TESTI Tämä on palvelun testiversio
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunkiorganisaatio pyrkii muun muassa stadiluotsien kautta tunnistamaan alueilla paikallisesti syntyvää hiilineutraalisuuden kannalta merkityksellistä toimintaa ja etsimään kussakin tilanteessa itselleen sopivan roolin tämän toiminnan edistämiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 30.09.2019
Ei voida arvioida vaikutus
Viestintä ja osallistuminen
Vastuuorganisaatiot
OsnePalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
  • Titta Reunanen

    Titta Reunanen

    alueosallisuuspäällikkö

    Kaupunginkanslia

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio