Toimenpiteet

141

Ilmastotyön johtoryhmä

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Perustetaan ilmasto- ja ympäristöjohtamisryhmä. Sen tehtävänä on raportoida kaupungin johtoryhmälle Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutuksesta, koordinoida ympäristöjohtamista, koordinoida ilmastotyötä, sekä seurata ja edistää toimien toteutusta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.08.2019
Ilmastotyön koordinointi
Vastuuorganisaatiot
KansliaYmpa
Yhteyshenkilöt
Marko Karvinen
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 30.09.2019 | Ohjausryhmä on virallisesti perustettu

Mittarit