TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

141

Edellinen | Seuraava

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamista sekä raportoida etenemisestä kaupungin johtoryhmälle.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Perustetaan ilmasto- ja ympäristöjohtamisryhmä. Sen tehtävänä on raportoida kaupungin johtoryhmälle Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutuksesta, koordinoida ympäristöjohtamista, koordinoida ilmastotyötä, sekä seurata ja edistää toimien toteutusta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Ilmastotyön koordinointi
Vastuuorganisaatiot
KansliaPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Marko Karvinen

  Marko Karvinen

  Helsingin kaupunki

Eteneminen
16% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 05.09.2019 | Ohjausryhmä on virallisesti perustettu

  Kansliapäällikön päätös 5.9.2019 166 § Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjausryhmän  asettaminen.

  Jäsenet:

  Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginkanslia, puheenjohtaja

  Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, kaupunginkanslia

  Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, kaupunginkanslia

  Toimialajohtaja Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimiala

  Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  Toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

  Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimiala

  Tekninen johtaja, kaupunkiympäristön toimiala

  Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, kaupunkiympäristön toimiala

  Johtaja Maiju Westergren, Helen Oy

  Kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte, Helsingin Satama

  Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, HSY

  Toimitusjohtaja Tiina Kähö, S&C

  Johtaja Mika Malin, Forum Virium Helsinki

  Projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen, ohjausryhmän sihteeri

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 31.12.2019 | Ohjausryhmä kokoontuu 2019 ja käsittelee ohjelman etenemistilanteen
 • 30.06.2020 | Ohjausryhmä kokoontuu keväällä 2020
 • 31.12.2020 | Ohjausryhmä kokoontuu syksyllä 2020
 • 31.12.2020 | Ohjausryhmä toimittaa arvion koko ohjelman toteutumisesta valtuustokauden aikana kaupungin johtoryhmälle

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio