TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

144

Edellinen | Seuraava

Avoin päätöksentekokäytäntö periaatteena toteutuksessa ja seurannassa

Avoin päätöksentekokäytäntö ohjaa Hiilineutraalin Helsingin toteutusta

Noudatamme Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toteutuksessa ja seurannassa avoimen päätöksentekokäytännön periaatteita ja pyrimme mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Avoin päätöksentekokäytäntö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä menetelmä, jota on sovellettu Helsingin ilmastotyössä jo aikaisemmin. Toimintamalli perustuu avoimen verkkotyötilan hyödyntämiseen, jotta voidaan kerätä ja jakaa tietoa eri toimijoilta nopeasti ja helposti. 

Helsingin ilmastovahti avoimen päätöksentekokäytännön alustana

Keräämme jokaisen toimenpiteen keskeiset tiedot Helsingin Ilmastovahti -palveluun, josta kuka tahansa aiheesta kiinnostunut pystyy seuraamaan Helsingin ilmastotyön ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Julkaisemme Ilmastovahdin beta-version 23.10.2019. Avoimen tiedon ansiosta tutkijat pystyvät arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden taustalla olevia lähtöoletuksia ja laskelmia. Kansalaiset voivat antaa helpommin palautetta siitä, millaisiksi he kokevat toimenpiteet ja miten he haluaisivat osallistua niihin. Poliittiset päättäjät voivat käyttää seurantatyökalua hyödyksi arvioidessaan vähenevätkö päästöt sovitulla tavalla.

Rakennamme Ilmastovahtia entistä vuorovaikutteisemmaksi, jotta kuka tahansa pystyy osallistumaan ja tuomaan omat perustellut näkemyksensä mukaan keskusteluun. Hiilineutraalin Helsingin kansalaisosallistumisen kehittämisestä on syksyllä 2019 käynnissä kaksi hanketta: City Climate Tool ja Open Knowledge Finland ry:n kanssa toteutettava Kansalaiskide. Tavoitteena on luoda Ilmastovahdista Hiilineutraalin Helsingin yhteiskehitysalusta, jossa kansalaiset, virkamiehet, tutkijat ja päättäjät voivat kohdata. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Avoimen päätöksentekokäytännön sekä sen työkalujen ja periaatteiden käyttöönotto seurannassa. Toimenpideohjelman seurantaan luodaan toimintamalli, jonka avulla varmistetaan, että paras mahdollinen ajantasainen tieto on aina käytettävissä. Toimintamallia sovelletaan toimenpideohjelman toteutuksessa ja päivityksessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Seuranta ja raportointi
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Eteneminen
42% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.12.2018 | Avataan Hiilineutraali Helsinki 2035 -seurantatyökalun alpha-versio

  Hiilineutraali Helsinki 2035 -seurantatyökalun alpha-versio avataan avoimesti verkkoon. Palvelu toteutaan avoimella lähdekoodilla. Seurantatyökalu nimetään myöhemmin Helsingin ilmastovahdiksi.

 • 01.03.2019 | Kansalaiskide-hanke alkaa
 • 09.09.2019 | CCTool-hanke alkaa

  City Climate Tool (CCTool) -hankkeessa kehitetään Hiilineutraalin Helsingin osallistumismenetelmiä ja Ilmastovahdin vuorovaikutteisia ominaisuuksia. 

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Helsingin ilmastovahti julkaistaan

  Ilmastovahdin beta-versio on osoitteessa ilmastovahti.hel.fi.

 • 29.10.2019 | Helsingin ilmastovahdin asiantuntija- ja mediatilaisuus
 • 31.12.2019 | City Climate Tool -hanke valmistuu ja sen tuotokset ovat otettavissa käyttöön

  On kehitetty malli uusien toimenpiteiden mukaan ottamiseksi ja toimenpidehjelman päivittämiseksi

 • 31.12.2019 | Kansalaiskide-hankkeen toimintamalli tietokiteiden tuottamiseksi on dokumentoitu ja testattu HNH:ssa

Mittarit

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide
Osuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoite

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio