Toimenpiteet

145

Otetaan käyttöön uusia toimenpideohjelman arvioinnin työkaluja

Edellinen | Seuraava

Toimenpideohjelman seuranta ja toteutus perustuvat avoimeen päätöksentekokäytäntöön, jonka mukaan kuka tahansa asiasta kiinnostunut pystyy osallistumaan ja tuomaan omat perustellut näkemyksensä mukaan keskusteluun. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa keskitytään alkuvaiheessa päästöihin ja kustannuksiin: kuinka paljon päästöjä pystytään vähentämään tietyllä taloudellisella panostuksella.

Jokaiselle toimenpiteelle annetaan mittarit, joilla arvioidaan päästövähennysvaikutusta. Mittareita on kolmen tasoisia: strategisia, taktisia ja toiminnallisia. Toimenpiteet mittareineen kytkeytyvät toisiinsa niin sanotuksi näkemysverkoksi. Lokakuuhun 2019 mennessä ainakin kolmelle mittarille pystytään esittämään päästöjen koko vaikutusketju laskentoineen. 

Päästövähennystoimenpiteiden vaikutusten arviointiin keskittyy Ympäristöministeriön rahoittama KILTOVA-hanke vuonna 2019, jossa ovat Helsingin lisäksi mukana muut Suomen suurimmat kaupungit. KILTOVA:ssa tunnistettuja vaikutusarviointiin sopivia malleja pyritään yhdistämään HNH-seurantatyökaluun ja HNH-skenaariotyökaluun. 

HNH-skenaariotyökalun avulla arvioidaan eri toimenpiteiden vaikutuksia. Skenaariotyökalun early alpha -versio valmistui kesäkuussa 2019 ja sille haetaan jatkorahoitusta. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Otetaan käyttöön uusia arvioinnin työkaluja, joilla voidaan seurata tarkemmin toimenpiteiden toteutumista, kustannuksia, hyötyjä, päästöjen kehitystä, vihreitä työpaikkoja, ilmanlaatua ja terveys- ym. vaikutuksia.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 31.07.2019
Seuranta ja raportointi
Vastuuorganisaatiot
YmpaHSY
Yhteyshenkilöt
Sonja-Maria Ignatius
Eteneminen
55% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.08.2019 | Skenaariotyökalun jatkokehityksestä on sovittu seuraavat askeleet
  • 23.10.2019 | Ainakin kolmelle toimenpiteelle on mallinnettu päästöjen koko vaikutusketju
  • 23.10.2019 | Julkistetaan HNH-seurantatyökalu
  • 31.10.2019 | KILTOVA-hankkeen tulosten hyödyntämiselle HNH:ssa on suunnitelma

Mittarit

Toimenpiteiden tiedot seurantatyökalussa
Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide
Toimenpiteisiin tehtyjen korjausten määrä

Vaikutusketju