TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

147

Edellinen

Toimenpideohjelman arviointi

Toimenpideohjelman toteutuksen arviointi

Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan 

"Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja korkeammin priorisoituna".

Toimenpideohjelman toteutumisen tilanne esitellään kaupunginvaltuustolle ja kerran valtuustokaudessa (neljän vuoden välein) tehdään laajempi arviointi.

Toimenpiteiden yhteyshenkilöillä avainrooli

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, joten päästökehitystä ja Helsingin ilmastotoimia on pystyttävä seuraamaan tiiviillä syklillä. Kullekin toimenpiteelle on valittu yksi tai useampia yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöt huolehtivat siitä, että toimenpiteen tiedot ovat ajan tasalla Ilmastovahdissa. Tietojen päivityksestä muistutetaan kolmen kuukauden välein. 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Toimenpideohjelman valtuustokausittainen arviointi
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 12.10.2019
Laajat vaikutusarvioinnit
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Eteneminen
20% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.05.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 25.09.2019 | Kolme seurantatyökalu-koulutusta on järjestetty

  Koulutuksiin osallistui yhteensä 30 toimenpiteiden yhteyshenkilöä syyskuun aikana. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2019 | Keskeiset kaupungin avainhenkilöt ja -ryhmät on listattu ja niiden tapaamisesta on sovittu

  Useita avainhenkilöitä ja -ryhmiä on tavattu, mutta systemaattista listausta ei ole tehty.

 • 30.11.2019 | Kaikki yhteyshenkilöt on koulutettu seurantatyökalun käyttöön
 • 30.11.2019 | Keskeisten kaupungin avainhenkilöiden ja -ryhmien kanssa on keskusteltu HNH:sta
 • 01.02.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 1. kerran 2020
 • 30.06.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 2. kerran 2020
 • 30.06.2020 | Toimenpideohjelman eteneminen esitellään ympäristöraportissa 2019
 • 31.10.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 3. kerran 2020
 • 01.06.2021 | Toimenpideohjelman ensimmäinen valtuustokausittainen arvio valmis

   

   

Mittarit

Toimenpiteet, joilla on yhteyshenkilö

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio