Toimenpiteet

147

Toimenpideohjelman arviointi

Edellinen

Toimenpideohjelman toteutuksen arviointi

 Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan 

"Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja korkeammin priorisoituna".

Toimenpideohjelman toteutumisen tilanne esitellään kaupunginvaltuustolle ja kerran valtuustokaudessa (neljän vuoden välein) tehdään laajempi arviointi.

Toimenpiteiden yhteyshenkilöillä avainrooli

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, joten päästökehitystä ja Helsingin ilmastotoimia on pystyttävä seuraamaan tiiviillä syklillä. Toimenpideohjelman yhteyshenkilöiden tulee raportoida toimenpiteiden toteutuksen tilanne sopivin väliajoin seurantatyökaluun. Toimenpideohjelman seurannasta järjestetään koulutukset yhteyshenkilöille. Lisäksi varmistetaan, että toteutuksen kannalta keskeisissä ryhmässä on esitelty toimenpideohjelmaa ja saatu johtoportaan tuki.


Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Toimenpideohjelman valtuustokausittainen arviointi
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 16.08.2019
Laajat vaikutusarvioinnit
Vastuuorganisaatiot
Ympa
Yhteyshenkilöt
Sonja-Maria Ignatius
Kaisa-Reeta Koskinen
Eteneminen
20% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2019 | Keskeiset kaupungin avainhenkilöt ja -ryhmät on listattu ja niiden tapaamisesta on sovittu
 • 30.09.2019 | Kolme seurantatyökalu-koulutusta on järjestetty
 • 30.11.2019 | Kaikki yhteyshenkilöt on koulutettu seurantatyökalun käyttöön

   • Yhteyshenkilöiden koulutus seurantatyökalun käyttöön

    • 3 koulutusta, joissa jokaisessa 15 hlö

     • perustiedot

     • alustavat mittarit

    • Resurssit

     • Sonja 2 vk

 • 30.11.2019 | Keskeisten kaupungin avainhenkilöiden ja -ryhmien kanssa on keskusteltu HNH:sta
 • 01.02.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 1. kerran 2020
 • 30.06.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 2. kerran 2020
 • 30.06.2020 | Toimenpideohjelman eteneminen esitellään ympäristöraportissa 2019
 • 31.10.2020 | Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 3. kerran 2020
 • 01.06.2021 | Toimenpideohjelman ensimmäinen valtuustokausittainen arvio valmisMittarit