TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

2

Edellinen | Seuraava

Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöräilyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Pyöräliikenteen tavoiteverkon  toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti kantakaupunkiin, jossa on verkon pahimmat epäjatkuvuuskohdat. Kantakaupungin tavoiteverkon muodostuminen vuosien 2012- 2025 välillä sisältää uusien väylien rakentamisen lisäksi pienillä korjaustoimenpiteillä parannettavia osuuksia ja aluerakentamisen yhteydessä muodostuvia osuuksia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt vuonna 2013 kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 toteutusohjelman. 

Tavoitteena on, että tavoiteverkon toteutunut pituus vuonna 2025 on 130 km. Vuonna 2018 tavoiteverkkoa oli rakennettu 29 km. 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko valmistuu 2025 mennessä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Reetta Keisanen

  Reetta Keisanen

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Teppo Pasanen

  Teppo Pasanen

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Eteneminen
22% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 24.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2019 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 15 km
 • 31.12.2020 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km
 • 31.12.2021 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km
 • 31.12.2022 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km
 • 31.12.2023 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km
 • 31.12.2024 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km
 • 31.12.2025 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä 20 km

Mittarit

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio