Toimenpiteet

2

Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko

Edellinen | Seuraava

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf


Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöriälyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Pyöräliikenteen tavoiteverkon  toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti kantakaupunkiin, jossa on verkon pahimmat epäjatkuvuuskohdat. Kantakaupungin tavoiteverkon muodostuminen vuosien 2012- 2025 välillä sisältää uusien väylien rakentamisen lisäksi pienillä korjaustoimenpiteillä parannettavia osuuksia ja aluerakentamisen yhteydessä muodostuvia osuuksia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt vuonna 2013 kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 toteutusohjelman. 

Tavoitteena on, että tavoiteverkon toteutunut pituus vuonna 2025 on 130 km. Vuonna 2018 tavoiteverkkoa oli rakennettu 29 km. 


Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko valmistuu 2025 mennessä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 08.08.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
Reetta Keisanen
Teppo Pasanen
Jari Rantsi
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.01.2020 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2019 osalta
  • 31.01.2021 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2020 osalta
  • 31.01.2022 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2021 osalta
  • 31.01.2023 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2022 osalta
  • 31.01.2024 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2023 osalta
  • 31.01.2025 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2024 osalta
  • 31.01.2026 | Tavoiteverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2025 osalta

Mittarit

Pyöräliikenteen määrä Helsingissä
Kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituus

Vaikutusketju