Toimenpiteet

24

Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma

Edellinen | Seuraava

Sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Neljän vuoden välein tehtävät energiatehokkuuslain mukaiset energiakatselmukset, joissa selvitetään yhtiön energiankulutusprofiili sähkön ja lämmön osalta ja tunnistetaan uudet energiansäästömahdollisuudet
  • Ympäristökriteerien käyttö Sataman kone/ajoneuvokaluston uusimisen yhteydessä
  • Vähäpäästöisempien (kuten biokaasu ja LNG) polttoaineiden bunkrauksen mahdollistaminen eri satamanosissa mm. selvitysten, viranomaisneuvottelujen (Trafi) ja ohjeistuksen kautta
  • Maasähkön käyttöönoton edistäminen tarvekartoituksin ja tarvittaessa maasähköliityntöjä lisäämällä
  • Mahdollinen tuki ympäristötoimia tekeville laivayhtiöille, esim. alennetut satamamaksut
  • Mahdollistetaan lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynti ja kiinnittyminen Vuosaaren satamassa 
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Helsingin Satama laatii Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman, joka sisältäisi mm. seuraavia toimenpiteitä: ○ Neljän vuoden välein tehtävät energiatehokkuuslain mukaiset energiakatselmukset, joissa selvitetään yhtiön energiankulutusprofiili sähkön ja lämmön osalta ja tunnistetaan uudet energiansäästömahdollisuudet ○ Ympäristökriteerien käyttö Sataman kone/ajoneuvokaluston uusimisen yhteydessä ○ Vähäpäästöisempien (kuten biokaasu ja LNG) polttoaineiden bunkrauksen mahdollistaminen eri satamanosissa mm. selvitysten, viranomaisneuvottelujen (Trafi) ja ohjeistuksen kautta ○ Maasähkön käyttöönoton edistäminen tarvekartoituksin ja tarvittaessa maasähköliityntöjä lisäämällä ○ Mahdollinen tuki ympäristötoimia tekeville laivayhtiöille, esim. alennetut satamamaksut ○ Mahdollistetaan lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynti ja kiinnittyminen Vuosaaren satamassa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 26.07.2019
Sataman päästöjen vähentäminen
Vastuuorganisaatiot
Satama
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Vaikutusketju