TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

24

Edellinen | Seuraava

Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma

Helsingin satama valmistelee Hiilineutraali Satama 2035-ohjelmaa, joka käsitellään sataman hallituksessa lokakuussa 2019. Ohjelman tavoitteena on vähentää satama-alueen päästöjä 30% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Helsingin Satama laatii Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman, joka sisältäisi mm. seuraavia toimenpiteitä: ○ Neljän vuoden välein tehtävät energiatehokkuuslain mukaiset energiakatselmukset, joissa selvitetään yhtiön energiankulutusprofiili sähkön ja lämmön osalta ja tunnistetaan uudet energiansäästömahdollisuudet ○ Ympäristökriteerien käyttö Sataman kone/ajoneuvokaluston uusimisen yhteydessä ○ Vähäpäästöisempien (kuten biokaasu ja LNG) polttoaineiden bunkrauksen mahdollistaminen eri satamanosissa mm. selvitysten, viranomaisneuvottelujen (Trafi) ja ohjeistuksen kautta ○ Maasähkön käyttöönoton edistäminen tarvekartoituksin ja tarvittaessa maasähköliityntöjä lisäämällä ○ Mahdollinen tuki ympäristötoimia tekeville laivayhtiöille, esim. alennetut satamamaksut ○ Mahdollistetaan lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynti ja kiinnittyminen Vuosaaren satamassa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 16.09.2019
Sataman päästöjen vähentäminen
Vastuuorganisaatiot
Satama
Yhteyshenkilöt
  • Andreas Slotte

    Andreas Slotte

    Helsingin Satama Oy

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.10.2019 | Ohjelman tietojen päivittäminen

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio