TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

26

Edellinen | Seuraava

Älykkään liikkumisen palvelut

Lisätietoa Jätkäsaari Smart Mobility-hankkeesta: https://forumvirium.fi/jatkasaari-smart-mobility-alykkaan-liikkumisen-testialue-ja-kaupallistamisen-vauhdittaja/

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki toimii testialustana älykkään liikkumisen palveluiden kehittämiselle ja ottaa käyttöön toimivimpia ratkaisuja
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 10.09.2019
Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
Yhteyshenkilöt
  • Juho Kostiainen

    Juho Kostiainen

    Helsingin kaupunki

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

Älykkään liikenteen ja liikennepalvelujen matkojen määrä

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio