TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

28

Edellinen | Seuraava

Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjelma

Älyliikenteen kehittämisohjelmassa on tunnistettu älyliikenteen kehitystrendit sekä määritelty kehittämistavoitteet, niiden mittarit ja toimenpiteet sekä Helsingin kaupungin rooli älyliikenteen kehittymisessä. Kehittämisohjelman tavoitevuosi on 2030. Vuosille 2020-2024 ohjelmoitiin ja priorisoitiin toimenpiteet ja arvioitiin vaikutukset.

Älyliikenne on liikennejärjestelmän osa, joka kytkee liikkujat osaksi järjestelmää ja sen palveluja. Työssä määriteltiin painopistealueiksi 1) liikenteen informaatio, 2) liikenteen hallinta, 3) liikkumispalvelut ja 4) liikenteen automatisoituminen.

Toimenpideohjelman laatimisen taustaksi arvioitiin toimintaympäristön ja teknologian kehitysnäkymiä sekä tunnistettiin keskeisiä mahdollisuuksia ja riskejä, joihin kaupungin tulee reagoida.

Älyliikenteen visio vuodelle 2030 tiivistää ja kirkastaa tavoitetilan ja asiat, joihin Helsingin liikkumista ja liikennejärjestelmää kehitetään. Painopistealueita analysoitiin neljästä näkökulmasta, jotka ovat 1) liikennepolitiikka ja regulaatio, 2) hankkeet ja investoinnit, 3) toimijoiden roolit ja toimintamallit sekä 4) seuranta ja tutkimus. Tavoitetilan pohjalta hahmotellusta keinovalikoimasta valittiin seitsemän toimenpidekokonaisuutta, jotka toteutetaan vuosina 2020-2024.

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030: 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/6f/6fc1dd80054c8cdc56ae8e973858df19c6bc6383.pdf

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Valmistellaan Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjelma (päivitys vuonna 2013 päätetystä toimenpideohjelmasta)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Ei voida arvioida vaikutus
Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
  • Mikko Lehtonen

    Mikko Lehtonen

    Helsingin kaupunki

Eteneminen
66% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.12.2024 | Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030 toimenpideohjelman 2020-2024 toteuttaminen

Mittarit

Älykkään liikenteen ja liikennepalvelujen matkojen määrä

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio