TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

3

Edellinen | Seuraava

Pyöräliikenteen baanaverkko

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöräilyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Baanat (laatukäytävät) ovat nopeaan ja tasavauhtiseen pyöräilyyn tarkoitettuja, autoliikenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinkeskittymät suurimpiin työpaikkakeskittymiin ja kampusalueisiin. Baanat hyödyntävät nykyisiä tai rakenteilla olevia puisto-, rata tai moottoritiekäytäviä. 

Tavoitteena on, että tavoiteverkon toteutunut pituus vuonna 2030 on 130 km. Vuonna 2018 tavoiteverkkoa oli rakennettu 6 km.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pyöräliikenteen baanaverkko valmistuu 2030 mennessä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Reetta Keisanen

  Reetta Keisanen

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Teppo Pasanen

  Teppo Pasanen

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Eteneminen
4% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 24.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2019 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2020 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2021 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2022 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2023 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2024 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä
 • 31.12.2025 | Suunnitellaan ja rakennetaan tavoiteverkon mukaisia pyöräväyliä

Mittarit

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio