Toimenpiteet

3

Pyöräliikenteen baanaverkko

Edellinen | Seuraava

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöriälyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Baanat (laatukäytävät) ovat nopeaan ja tasavauhtiseen pyöräilyyn tarkoitettuja, autoliikenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinkeskittymät suurimpiin työpaikkakeskittymiin ja kampusalueisiin. Baanat hyödyntävät nykyisiä tai rakenteilla olevia puisto-, rata tai moottoritiekäytäviä. 

Tavoitteena on, että tavoiteverkon toteutunut pituus vuonna 2030 on 130 km. Vuonna 2018 tavoiteverkkoa oli rakennettu 6 km. 


Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pyöräliikenteen baanaverkko valmistuu 2030 mennessä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 08.08.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
Reetta Keisanen
Teppo Pasanen
Jari Rantsi
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 31.01.2020 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2019 osalta
 • 31.01.2021 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2020 osalta
 • 31.01.2022 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2021 osalta
 • 31.01.2023 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2022 osalta
 • 31.01.2024 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2023 osalta
 • 31.01.2025 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2024 osalta
 • 31.01.2026 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2025 osalta
 • 31.01.2027 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2026 osalta
 • 31.01.2028 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2027 osalta
 • 31.01.2029 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2028 osalta
 • 31.01.2030 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2029 osalta
 • 31.01.2031 | Baanaverkon toteutuneen pituuden raportointi vuoden 2030 osalta

Mittarit

Pyöräliikenteen määrä Helsingissä
Pyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituus

Vaikutusketju