TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

32

Edellinen | Seuraava

Hukkalämpöjen talteenotto

Toimenpide on osa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisen keinovalikoimaa ja on yhdistetty toimenpiteiden 31, 32, 34 ja 37 kanssa. 

JATKUVA TOIMENPIDE

Selvitetään mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) kohdekohtaisesti  ja toteutetaan kannattavat hankkeet.

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Selvitetään suurimmat hukkalämpökohteet kaupungin palvelurakennuskannassa ja mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) ja toteutetaan kannattavat hankkeet.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Kohtalainen vaikutus
Palvelurakennukset
Yhteyshenkilöt
 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  Rakennetun omaisuuden hallinta

Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020 | Potentiaalisten kohteiden kartoitus

  - Kartoitettujen kohteiden määrä (kpl)

  - Kohteiden määrä (kpl), jossa tunnistettu energiansäästöpotentiaalia

  - Säästöpotentiaali kWh/vuosi

  • Palvelurakennukset
  • Asuinkerrostalot

   

 • 30.06.2023 | Toteutunut energiansäästö

  Palvelurakennukset kWh/vuosi

  Asuinkerrostalot kWh/vuosi

Mittarit

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali
Toteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio