Toimenpiteet

32

Hukkalämpöjen talteenotto

Edellinen | Seuraava

Selvitetään suurimmat hukkalämpökohteet kaupungin palvelurakennuskannassa ja mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) ja toteutetaan kannattavat hankkeet.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Selvitetään suurimmat hukkalämpökohteet kaupungin palvelurakennuskannassa ja mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) ja toteutetaan kannattavat hankkeet.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 02.08.2019
Kohtalainen vaikutus
Palvelurakennukset
Yhteyshenkilöt
Marika Nyyssönen
Sara Tapiala
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali
Toteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista

Vaikutusketju