Toimenpiteet

34

Kehitetään toimitilarakennusten energian kulutusseurantaa kohti energiatehokkuuden seurantaa

Edellinen | Seuraava

Kehitetään toimitilarakennusten energian kulutusseurantaa kohti energiatehokkuuden seurantaa yhdistämällä energiankulutustietoon rakennusten olosuhde- ja käyttötietoja. Uuteen seurantajärjestelmään kytketään kaikki kaupungin suoraan omistamat kaupungin palveluja tarjoavat kiinteistöt ja siihen liittyminen mahdollistetaan kaikille kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistamille rakennuksille sekä kaupungin käytössä oleville ulkoa vuokratuille tiloille.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään toimitilarakennusten energian kulutusseurantaa kohti energiatehokkuuden seurantaa yhdistämällä energiankulutustietoon rakennusten olosuhde- ja käyttötietoja. Uuteen seurantajärjestelmään kytketään kaikki kaupungin suoraan omistamat kaupungin palveluja tarjoavat kiinteistöt ja siihen liittyminen mahdollistetaan kaikille kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistamille rakennuksille sekä kaupungin käytössä oleville ulkoa vuokratuille tiloille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
KansliaRohaRya_YlpiHelen
Yhteyshenkilöt
Sara Tapiala
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit

Kaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutus

Vaikutusketju