Toimenpiteet

35

Kysyntäjouston pilotointi

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupungin toimitiloissa pilotoidaan sähkön ja lämmön kysynnänjoustoa eri tyyppisissä palvelurakennuksissa. Kokeilujen pohjalta arvioidaan kysynnänjouston potentiaali toimitilakannassa sekä investointitarve ja laaditaan suunnitelma käyttöönoton laajuudesta ja aikataulusta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 02.08.2019
Pieni vaikutus
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
RohaHelen
Yhteyshenkilöt
Sara Tapiala
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit