Toimenpiteet

36

Energianvarastoinnin mahdollisuudet

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Selvitetään kiinteistökohtaista tai alueellista energian (sähkö ja lämpö) varastoinnin mahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia. Asetetaan tulosten perusteella tavoitteita varastoinnin hyödyntämiselle kysyntäjouston lisääjänä ja varavoimana ja laaditaan toimintasuunnitelma.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 02.08.2019
Pieni vaikutus
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
AryRohaHelen
Yhteyshenkilöt
Sara Tapiala
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit