Toimenpiteet

37

Uusiutuvan energian ohjelma

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Laaditaan tavoiteohjelma uusiutuvan energian hyödyntämisestä kaupungin rakennushankkeissa ja olemassa olevissa rakennuksissa ja seurataan ohjelman toteutumista
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Hyvin merkittävä vaikutus
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
RohaHelen
Yhteyshenkilöt
Sara Tapiala
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho (MW)

Vaikutusketju