Toimenpiteet

4

Pyörätieverkon talvihoidon korkea taso

Edellinen | Seuraava

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

Tavoitteena on, että talvihoidon osalta pyöräteitä on priorisoitu yhteensä 150 kilometriä vuonna 2025. Talvella 2018-19 prioriteettihoidettuja pyöräteitä oli 32 km. 


Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Talvihoidon korkean tason pyörätieverkkoa laajennetaan
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeRya_Ylpi
Yhteyshenkilöt
Jari Rantsi
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.05.2020 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2019-2020 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)
  • 31.05.2021 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2020-2021 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)
  • 31.05.2022 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2021-2022 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)
  • 31.05.2023 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2022-2023 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)
  • 31.05.2024 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2023-2024 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)
  • 31.05.2025 | Raportoidaan priorisoidun talvihoidon piirissä talvella 2024-2025 olevien pyöräteiden pituus suhteessa tavoitteeseen (150 km)

Mittarit

Priorisoidun talvihoidon piirissä olevat pyörätiet suhteessa tavoitteeseen (150 km)

Vaikutusketju