TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

42

Edellinen | Seuraava

Elinkaaripäästöjen minimoiminen

JATKUVA TOIMENPIDE

Sisällöllisesti toimepiteet 44 ja 89 ovat keinoja elinkaaripäästöjen minimoimiseen ja ne on seurannassa yhdistetty toimenpiteen 42 alle. 

 

-Kaupunki osallistuu YM:n lainvalmisteluhankkeeseen, jonka tavoitteena on laatia laskentatavat elinkaaripäästöjen arvioinnille. 

-Jo nyt tehdään laskelmat elinkaaripäästöistä kussakin kaupungin omassa talonrakentamishankkeessa. Tämän selvitystyön tavoitteen on päästöjen vähentämismahdollisuuksien kartoittaminen

-Vähennystavoite ja hankintakriteerit rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaripäästöille ovat tulossa YM:n lainvalmistelusta, joten kaupungilla ei ole syytä tässä vaiheessa asettaa omia kriteerejä.

-Infrahankkeiden elinkaaripäästöjen laskennassa on menossa valtion väyläviraston ja YM:n kanssa hanke, jossa tavoitteena on yhdenmukaistaa päästölaskentamenetelmiä. 


 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
"Minimoidaan kaupungin rakennushankkeiden ja infrarakentamisen elinkaaripäästöt. -Myötävaikutetaan ja osallistutaan yhdessä YM:n, LVM:n, liikenneviraston, RT/RTT:n ja GBC Finlandin kanssa työkalujen ja laskennan menetelmien ja lähtötietojen kansallisten tietokantojen laatimiseen elinkaaripäästöjen arvioinnille. -Tehdään selvitys elinkaaripäästöjen nykytilanteesta kaupungin infra- ja talonrakentamishankkeissa sekä päästöjen vähentämismahdollisuuksista ja tarvittavista ohjauskeinoista erilaisissa hankkeissa ja esirakentamisen vaihtoehtotarkasteluissa. -Asetetaan vähennystavoite ja hankintakriteerit rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaripäästöille hanketyypeittäin. -Pilotoidaan elinkaarilaskennan työkaluja rakentamishankkeissa suunnittelu- ja rakentamisprosessin kaikissa vaiheissa. Viestitään pilottien tuloksista kaavoitukseen ja hankkeiden suunnitteluun.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Palvelurakennukset
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Markus Lukin

  Markus Lukin

  ympäristöasiantuntija

  Kehittämispalvelut

 • Mikko Suominen

  Mikko Suominen

  projektinjohtaja

  Infraomaisuus

Eteneminen
100% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2020 | Toimitilat: pilottoidaan YM:n laskentamallia useammassa kohteessa
 • 31.12.2020 | Toimitilat: Tehdään hiilijalanjäljen laskenta kaikissa käynnistyvissä hankkeissa

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio