TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

44

Edellinen | Seuraava

Kierrätysmateriaalien osuuden lisääminen rakentamisessa

Hyödynnetään tehtyjä ja käynnissä olevia kansallisen tason selvityksiä kierrätysmateriaalien osuuden lisäämisen esteistä ja mahdollisuuksista talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja ylläpidossa. Tämän tiedon pohjalta luodaan päivittyviä ohjeita ja toimintatapoja. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Selvitetään esteet ja mahdollisuudet kierrätysmateriaalien osuuden lisäämisestä talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja ylläpidossa. Luodaan toimenpiteet ja ohjeistus.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Palvelurakennukset
Yhteyshenkilöt
 • Leona Silberstein

  Leona Silberstein

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

 • Annukka Eriksson

  Annukka Eriksson

  ympäristöasiantuntija

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Mikko Suominen

  Mikko Suominen

  projektinjohtaja

  Infraomaisuus

Eteneminen
50% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.08.2019 | Laaditaan Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma 2018-2021

  Periaatteet ja toimenpideohjelma valmis ja hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 23.8.2019.

 • 10.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 07.11.2019 | Järjestetään talonrakentamisen kiertotalouden markkinakartoitustilaisuus

  Tilaisuuden teemat:

  • Purettavien rakennusten purkumateriaalien käsittely ja hyödyntäminen
  • Kierrätys- ja uusiotuotteiden ja –materiaalien sekä kierrätettyjen rakennusosien hyödyntäminen uudis- ja perusparannushankkeissa

  Tilaisuus on suunnattu talonrakentamisen kiertotalouden ratkaisuja tarjoaville ja hyödyntäville yrityksille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille sekä rakennusalan järjestöille ja julkisen sektorin yhteistyötahoille.

 • 02.12.2019 | Työpaja: Rakentaminen kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartassa

  Rakentaminen on yksi kaupungissa valmisteilla olevan kierto- ja jakamistalouden tiekartan teemoista. Osana tiekartan valmistelua tullaan 2.12.2019 järjestämään työpaja, jonka teema on rakentaminen. Työpajassa pyritään tunnistamaan vaikuttavuudeltaan merkittävimmät painopisteet ja kehityskohteet kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa.

 • 31.12.2019 | Tiekartta valmistuu poliittiseen päätöksentekoon

  Työpajassa 2.12.2019 tunnistetut kehitystarpeet kirjataan toimenpiteiksi tiekarttaan. Tavoitteena on, että tiekartta on vuoden loppuun mennessä valmis poliittiseen päätöksentekoon. 

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio