Toimenpiteet

45

Maarakentamisen periaatteet

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma (2018–2021) osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa. Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista. Osallistutaan seudullisen paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämiseen ja käyttöönottoon (SeutuMaisa).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 02.08.2019
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
MakaHekaHelenHSY
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit