TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

45

Edellinen | Seuraava

Maarakentamisen periaatteet

45.1. Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma (2018–2021) osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa. Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista.

45.2. Osallistutaan seudullisen paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämiseen ja käyttöönottoon (SeutuMaisa).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma (2018–2021) osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa. Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista. Osallistutaan seudullisen paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämiseen ja käyttöönottoon (SeutuMaisa).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 06.09.2019
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
MakaHekaHSYHelen
Yhteyshenkilöt
    Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 23.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio