TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

46

Edellinen | Seuraava

Päästöttömät työmaakoneet

Päästöttömillä työmailla tarkoitetaan tässä työmailla käyetettävien koneiden ja laitteiden suoria päästöjä. Päästöjä ovat CO2-, NOx- ja PM -päästöt. Ensimmäisessä vaiheessa siirrytään fossiilivapaisiin työmaihin eli esim. biopolttoaineisiin. Lopullinen tavoite on päästöttömyys, joka tarkoittaa käytännössä siirtymistä sähköisiin koneisiin.

 • Lähtötilanteen kartoitus; päästöt ja toiminta 2019
 • Koneiden päästöjen selvittäminen
 • Markkinavuoropuhelut 2019-2020
 • Tilaisuudet yrityksille ja kaupungin hankkijoille
 • Yritysten valmius siirtyä puhtaampiin koneisiin –rakennusyritykset ja koneet
 • Päästöttömän työmaan pilotointi ja kokeilut 2020 ja 2021
 • Koulutukset hankkijoille 2020
 • Konseptin kehittäminen kaupungille 2020-21
 • Implementointi toimintaan 2021-2035

Lisätietoa päästöttömistä työmaista:  https://6aika.fi/project/hnry-hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa päästöttömiä työmaita ja otetaan kokemusten kautta käyttöön malli ja kriteerit koskemaan kaikkia työmaita. Sisällytetään malli ja kriteerit infra- ja talonrakentamishankkeiden ympäristöasiakirjaan ja työmaan ympäristösuunnitelmaan. Ohjataan kaupungin alueella rakentavia käyttämään mallia ja kriteerejä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.10.2019
Kohtalainen vaikutus
Palvelurakennukset
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaMakaHekaHSYHelen
Yhteyshenkilöt
 • Erkki Nurmi

  Erkki Nurmi

  Helsingin kaupunki

 • Jari Viinanen

  Jari Viinanen

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 31.12.2019 | Markkinavuoropuhelun toteuttaminen
 • 31.12.2020 | Markkinavuoropuhelun toinen kierros
 • 31.12.2020 | Ensimmäisen pilotin toteuttaminen 2020
 • 28.02.2021 | Päästöttömän työmaan konsepti valmis
 • 31.12.2021 | Toisen pilotin toteuttaminen 2021
 • 31.12.2022 | Kaikissa infrakilpailutusasiakirjoissa päästöttömyyteen liittyviä kriteerejä (min. fossiilivapaus)
 • 01.01.2035 | Työmaat päästöttömiä

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio