TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

47

Edellinen | Seuraava

Lämmön talteenoton parantaminen peruskorjauksissa

Toimenpide 49 kattaa toimenpiteet  47 ja 48.

Suurin osa rakennusten päästöistä johtuu olemassa olevasta rakennuskannasta. Siksi on tärkeää, että peruskorjauksissa tehdään kaikki mahdolliset energiansäästötoimenpiteet, eikä vain niitä, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt.  Ilmanvaihdon lämmön talteenoton lisääminen rakennuksiin, joissa sitä ei ole, on ylivoimaisesti tehokkain tapa pienentää energiankulutusta. Jäteveden lämmön talteenotolla säästetään jopa neljäsosa lämmitysenergiasta. Toimenpide on kirjattu HNH2035-ohjelmaan, jotta olisi olemassa selkeä linjaus, eikä lämmön talteenottoa voisi jättää peruskorjauksisssa toteuttamatta esimerkiksi kustannussyistä. Toimenpiteen toteuttamiseksi ja investointien perustelemiseksi peruskorjaushankkeissa on tehtävä teknisiä selvityksiä ja elinkaarenaikaisia kannattavuuslaskelmia hankesuunnitteluvaiheessa.

Att toteuttaa kiinteistöjen omistajien eli Hekan, Auroranlinnan ja jatkossa mahdollisesti myös Hason toimeksiannosta peruskorjaukset. Kiinteistöjen omistajat toteuttavat toimenpiteet ei-peruskorjattavissa kohteissa.

Ei-peruskorjattavissa kohteissa on tärkeää tunnistaa potentiaaliset kohteet ja löytää sopivat ratkaisujen toimittajat.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Toteutetaan poistoilman ja jäteveden lämmön talteenottoratkaisuja: peruskorjauskohteissa joko koneellinen tulo ja poisto lämmön talteenotolla tai sitten PILP. Ilman peruskorjausta toteutetaan PILP - hankkeita niissä taloissa joissa se on taloudellisesti kannattavaa (takaisinmaksuaika alle 15 vuotta)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 09.10.2019
Asuinrakennukset
Yhteyshenkilöt
 • Minna Launiainen

  Minna Launiainen

  Asuntotuotanto

 • Rami Nurminen

  Rami Nurminen

  Asuntotuotanto

 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

Eteneminen
60% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.09.2019 | Ilmanvaihdon LTO:n lisääminen peruskorjauksissa
  •  

  Kaikissa ATT:n rakennuttamissa peruskorjaushankkeissa ilmanvaihdon LTO:n lisääminen on selvitetty jo useita vuosia. Vuonna 2018 valmistuneissa asuinkerrostalojen peruskorjauksissa neljässä kohteessa kymmenestä asennettiin LTO:lla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja kahdessa kohteessa kymmenestä asennettiin poistoilman lämmön talteenotto eli PILP. Kaksi niistä neljästä kohteesta, jossa ei lisätty LTO:ta ovat suojeltuja rakennuksia ja kahdessa LTO:ta ei voitu lisätä teknisistä tai taloudellisista syistä.

  Jäteveden lämmön talteenoton lisäämisen selvittämiset on aloitettu 2019.

 • 18.09.2019 | Toimenpiteistä sovitaan

  ATT ja Heka ovat sopineet toimenpiteiden toteuttamisesta peruskorjauksissa.

 • 18.09.2019 | Yhteyshenkilöt valitaan

  ATT:n henkilöt valittu. 

  Mitä on tehtävä?
 • 30.10.2019 | Hekan, Auroranlinnan, Hason ja Helenin yhteyshenkilön valinta

  Toimenpide on tärkeä esim. Hason olemassa olevissa kohteissa, joissa on ilman lämmön talteenottoa olevia rakennuksia.

 • 31.12.2019 | Lisätään PILP:ejä Hekan olemassa olevaan kiinteitökantaan

  Ilman peruskorjausta toteutetaan PILP - hankkeita niissä taloissa joissa se on taloudellisesti kannattavaa.

  Listaan lisätään erilliset PILP -hankkeet, jotka tehdään olemassa olevaan rakennuskantaan (ilman muuta peruskorjausta).

Mittarit

Lämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuista

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio