Toimenpiteet

58

Kaavamääräysten kehittäminen

Edellinen | Seuraava

Kaavamääräyksiä kehittämällä laajennetaan keinovalikoimaa kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kaavamääräyspankkiin sisällytetään uusiutuvan energian käyttöä, tuottamista ja energiatehokkuutta koskevia määräyksiä, joiden ei voida arvioida nopeasti vanhentuvan ja jotka mahdollistavat jouston koskien tontinluovutusta ja seuraavia suunnittelu- ja toteutusvaiheita sekä erilaisia kokeiluja ja uusia teknologioita tavoitteisiin pääsemiseksi.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaavamääräyksiä kehittämällä laajennetaan keinovalikoimaa kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kaavamääräyspankkiin sisällytetään uusiutuvan energian käyttöä, tuottamista ja energiatehokkuutta koskevia määräyksiä, joiden ei voida arvioida nopeasti vanhentuvan ja jotka mahdollistavat jouston koskien tontinluovutusta ja seuraavia suunnittelu- ja toteutusvaiheita sekä erilaisia kokeiluja ja uusia teknologioita tavoitteisiin pääsemiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 04.08.2019
Asemakaavoitus
Vastuuorganisaatiot
Maka_Aska
Yhteyshenkilöt
Marja Piimies
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Kaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutus

Vaikutusketju