Toimenpiteet

59

Tontinluovutuksen energiatehokkuusehdot

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupungilla on tontinluovutusehdoissa kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot. Ehtojen kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia arvioidaan aktiivisesti kansallisten määräysten kehittyessä sekä saatujen kokemusten ja pilottien perusteella. Energiatehokkuusehdoilla edistetään energiansäästöä ja rakennusten uusiutuvan energian tuotantoa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 04.08.2019
Tontinluovutus
Vastuuorganisaatiot
Maka_Make
Yhteyshenkilöt
Sami Haapanen
Kati Valkama
Eteneminen
33% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Tontinluovutusehdoissa vaadittu E-luokka

Vaikutusketju