Toimenpiteet

6

Pyöräilyyn liittyvät palvelut

Edellinen | Seuraava

6.1. Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja: kaupunkipyörät (vastuutaho: HSL) JATKUVA TOIMENPIDE

Kaupunkipyörien määrää ja pyöräasemien aluetta on laajennettu vuosittain.

Lisätietoa kaupunkipyöristä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pyoraily-ja-kavely/kaupunkipyorat/

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

6.2. Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja: pyöräkeskukset (vastuutaho: HKL)

Lisätietoa Helsingin pyöräkeskuksesta: http://www.pyorakeskus.info/

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

6.3. Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja: pyöräpysäköinti 

Pyöräpysäköinti katetaan toimenpiteessä 9 ja pyörien liityntäpysäköinti toimenpiteessä 1.3


6.4. Kehitetään pyöräilyyn liittyvien palvelujen viestintää  JATKUVA TOIMENPIDE

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HSL ovat laatineet pyöräilyn markkinointistrategian vuosille 2016–2020. Strategian tavoitteena on kasvattaa pyöräilyä ja lisätä liikkujien ymmärrystä toisiaan kohtaan. 

Viestintää kestävistä liikkumismuodoista tehdään osana HSL:n perustyötä.

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf


6. 5.  Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä (vastuutaho: HSL)


Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja (kaupunkipyörät, pyöräkeskukset, pyöräpysäköinti jne.) ja niiden viestintää. Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.08.2019
Pieni vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeHKLHSLHSY
Yhteyshenkilöt
Jari Rantsi
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Pyöräliikenteen määrä Helsingissä

Vaikutusketju