TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

6

Edellinen | Seuraava

Pyöräilyyn liittyvät palvelut

6.1. Kehitetään kaupunkipyöräjärjestelmää (vastuutaho: HKL ja HSL) JATKUVA TOIMENPIDE

Kaupunkipyörien määrää ja pyöräasemien aluetta on laajennettu vuosittain.

Lisätietoa kaupunkipyöristä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pyoraily-ja-kavely/kaupunkipyorat/

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

6.2. Kehitetään pyöräkeskuksia (vastuutaho: HKL)

Lisätietoa Helsingin pyöräkeskuksesta: http://www.pyorakeskus.info/

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

6.3. Kehitetään pyöräpysäköintiä

Pyöräpysäköinti katetaan toimenpiteessä 9 ja pyörien liityntäpysäköinti toimenpiteessä 1.3

6.4. Kehitetään pyöräilyyn liittyvien palvelujen viestintää  JATKUVA TOIMENPIDE

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HSL ovat laatineet pyöräilyn markkinointistrategian vuosille 2016–2020. Strategian tavoitteena on kasvattaa pyöräilyä ja lisätä liikkujien ymmärrystä toisiaan kohtaan. 

Viestintää kestävistä liikkumismuodoista tehdään osana HSL:n perustyötä.

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf

6.5. Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä (vastuutaho: HSL)

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja (kaupunkipyörät, pyöräkeskukset, pyöräpysäköinti jne.) ja niiden viestintää. Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.10.2019
Kohtalainen vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
HKLMaka_LikeHSLHSY
Yhteyshenkilöt
 • Ilari Heiska

  Ilari Heiska

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio