TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

62

Edellinen | Seuraava

Hiilineutraaliuteen ja S&C-kasvuun keskittyvät tontinluovutuskilpailut

Asuinkerrostalotonteista järjestetään tontinluovutuskilpailuja, joissa on hiilineutraalisuuteen tähtääviä kriteerejä. Tällöin voidaan pienentää uusien, laatukilpailulla luovutettaville tonteille rakennettavien rakennusten rakentamisaikaista hiilijalanjälkeä ja parantaa niiden ekotehokkuutta.

Toimenpiteen toteuttaminen vaatii tontinluovutuskilpailujen järjestämistä ja niistä saatavien kokemusten analysointia. Lisäksi pitää tarkentaa muita Smart & Clean -kasvua tukevia tavoitteita. Tämä edellyttää uutta asiantuntemusta ja resursseja.

Myös toimenpiteissä 60 ja 61 käsitellään tontiluovutusehtoja ja laatukilpailuja, joten näiden kolmen toimenpiteen tavoitteet ja tehtävät kytkeytyvät toisiinsa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki toteuttaa erityisesti hiilineutraalisuuteen tähtääviä tontinluovutuskilpailuja, joista saatavat kokemukset analysoidaan. Saatuja kokemuksia hyödynnetään tontinluovutusehtoja kehitettäessä. ○ Tutkitaan mahdollisuutta sisällyttää kilpailuihin hiilineutraalisuustavoitteen ohella myös muita älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja edistäviä tavoitteita, jotka tukevat Smart & Clean -kasvua.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Tontinluovutus
Vastuuorganisaatiot
Maka_Make
Yhteyshenkilöt
 • Sami Haapanen

  Sami Haapanen

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

 • Kati Valkama

  Kati Valkama

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 31.12.2020 | Tontinluovutuskilpailu järjestetty

Mittarit

HNH-tontinluovutuskilpailujen lukumäärä
HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa
Osuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteerit

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio