Toimenpiteet

62

Hiilineutraaliuteen ja S&C-kasvuun keskittyvät tontinluovutuskilpailut

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki toteuttaa erityisesti hiilineutraalisuuteen tähtääviä tontinluovutuskilpailuja, joista saatavat kokemukset analysoidaan. Saatuja kokemuksia hyödynnetään tontinluovutusehtoja kehitettäessä. ○ Tutkitaan mahdollisuutta sisällyttää kilpailuihin hiilineutraalisuustavoitteen ohella myös muita älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja edistäviä tavoitteita, jotka tukevat Smart & Clean -kasvua.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 04.08.2019
Tontinluovutus
Vastuuorganisaatiot
Maka_Make
Yhteyshenkilöt
Sami Haapanen
Kati Valkama
Eteneminen
33% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

HNH-tontinluovutuskilpailujen lukumäärä
HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa

Vaikutusketju