Toimenpiteet

67

Laaditaan energiarenessanssi-ohjelma lähiöiden ja yksityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamisesta energiatehokkaalla tavalla

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Laaditaan energiarenessanssi-ohjelma lähiöiden ja yksityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamisesta energiatehokkaalla tavalla
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Energiarenessanssi
Vastuuorganisaatiot
AryMakaRavaYmpaHelen
Yhteyshenkilöt
Petteri Huuska
Jari Viinanen
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määrä

Vaikutusketju