Toimenpiteet

69

Kehitetään 3D Energia- ja ilmastoatlasta energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tukena

Edellinen | Seuraava

Kehitetään avoimia paikkatietoaineistoja rakennuskannan energiatehokkuuden ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi visuaalisessa muodossa. Atlaksessa on runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Atlaksen lähtötiedot ovat myös ladattavissa HRI-palvelusta. Aineistoja voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energia tukena.

Tarkempi kuvaus löytyy: https://hri.fi/data/showcase/helsingin-energia-ja-ilmastoatlas

Palvelu löytyy osoitteesta: https://kartta.hel.fi/3d/atlas



Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään 3D-mallia (Energia- ja ilmastoatlas) asukkaiden energiatehokkuusneuvonnassa ja energiatyökaluja rakennusten energiankäytön tehostamispotentiaalin ja kustannusten arvioimiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Energiarenessanssi
Vastuuorganisaatiot
KansliaYmpa
Yhteyshenkilöt
Enni Airaksinen
Petteri Huuska
Eteneminen
25% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 14.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
    Mitä on tehtävä?
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot
  • 31.12.2019 | Geoenergiapotentiaalin päivitys

Mittarit

Kävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissa

Vaikutusketju