TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

69

Edellinen | Seuraava

3D-Energia- ja ilmastoatlas

Toimenpiteet 69 ja 75 ovat tavoitteiltaan yhtenäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty.

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on tietomallipohjainen työkalu, josta löytyy jo runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita muun muassa kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Kehitämme Helsingin Energia- ja ilmastoatlasta edelleen rakennuskannan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi visuaalisessa ja informatiivisessa muodossa. Atlaksen lähtötiedot ovat myös ladattavissa avoimena datana HRI-palvelusta. Aineistoja voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisen, energiankulutuksen minimoinnin ja uusiutuvan energian tukena. Palvelua tukee myös seudullinen HSY:n ylläpitämä Seutuatlas.

Tarkempi kuvaus löytyy: https://hri.fi/data/showcase/helsingin-energia-ja-ilmastoatlas

Palvelu löytyy osoitteesta: https://kartta.hel.fi/3d/atlas

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään 3D-mallia (Energia- ja ilmastoatlas) asukkaiden energiatehokkuusneuvonnassa ja energiatyökaluja rakennusten energiankäytön tehostamispotentiaalin ja kustannusten arvioimiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Ei voida arvioida vaikutus
Energiarenessanssi
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaKanslia
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
20% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 07.10.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.01.2020 | Geoenergiapotentiaalin päivitys

  Selvitetään geoenergiaselvityksen soveltuvuus 3D Atlakseen sekä nykyisten lämpökaivojen liittäminen karttapalveluun.

 • 31.01.2020 | Automaattisesti päivittyvien tietojen mahdollisuus

  Selvitetään mahdollisuus automaattisesti päivittyvien energiatietojen viemiseksi 3D-malliin

 • 31.01.2020 | Hekan energiankulutusten 2013-2018 vienti 3D-tietokantaan

  Kaupungin 3D-toimisto vie Hekan rakennusten kulutustiedot 2013-2018 3D-malliin ja selvittää automaattisen tiedonsiirron mahdollisuudet kuukausi ja tuntitasolla.

 • 31.01.2020 | Energiakatselmusten ja muiden selvitysaineistojen vieminen osaksi 3D-mallia

  Selvitetään paras tapa viedä aineistoja esimerkkikohteista 3D-karttapalveluun muoden vastaavien kohteiden hyödyksi.

Mittarit

Kävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissa

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio