TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

7

Edellinen | Seuraava

Raitioliikenteen kehittämisohjelma

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kantakaupungin raitioliikenteen nopeutta ja luotettavuutta. Raitioliikenne on pääasiallinen kantakaupungin sisäinen joukkoliikennepalvelu, ja raitioverkko laajenee tulevaisuudessa esikaupunkeihin uusien pikaraitioteiden toteutuksen myötä. Raitioliikenteen kehittäminen tuottaa hyötyjä matkustajille ja lisää myös liikenteen järjestämisen kustannustehokkuutta. 

Kehittämisohjelman tärkeimmät toimenpiteet ovat raitioliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen, pääkatujen remonttien toteuttaminen, ratatekniikan kehittäminen, pienempien infraparannusten toteuttaminen ja liikennöinnin kehittäminen. Toimenpiteiden toteutusvastuut jakautuvat Kympin, HKL:n ja HSL:n kesken. Tavoitteena on, että toimenpiteet on toteutettu vuonna 2028.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman koordinointivastuu on Likellä ja sen toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on mukana Like, kanslia, HKL ja HSL. Kehittämisohjelman seuraamiseen on kehitteillä raitioliikenteen suorituskykymittaristo, joka seuraa liikenteen keskinopeutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä. Raitioliikenteen kehittämisohjelma:

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-09-17.pdf

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Raitioliikenteen kehittämisohjelman toteutus Helsingin osalta. Raitioliikenteen nopeus-, sujuvuus-, luotettavuus- ja häiriöttömyystavoitteiden saavuttaminen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Pieni vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
HSLMaka_LikeHKL
Yhteyshenkilöt
 • Anton Silvo

  Anton Silvo

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

Eteneminen
15% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.01.2018 | Ohjelman ohjauksen ja koordinoinnin järjestäminen

  Kehittämisohjelman koordinoinnista vastaa Anton Silvo.

  Ohjelman toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on edustettuna Like, kanslia, HKL ja HSL.

 • 13.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 31.05.2020 | Joukkoliikenteen suorituskykymittariston käyttöönotto

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2020 | Raitioliikenteen palvelu- ja toimintalinjausten määrittäminen

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2021 | Toimenpiteet väärinpysäköinnin ehkäisemiseksi

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2022 | Raitiotiesuunnittelun koulutusten järjestäminen

  Vastuutahot HKL ja HSL

 • 31.12.2022 | Ajotapojen yhdenmukaistaminen

  Vastuutahot HSL ja HKL

 • 31.12.2028 | Ratainfran pienempien parantamistoimenpiteiden toteutus

  Vastuutahot Like ja HKL

 • 31.12.2028 | Pikaraitioverkkoon kuuluvien pääkatuosuuksien parantaminen

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2028 | Raitiotiepysäkkien parantaminen

  Vastuutahot Like ja HKL

 • 31.12.2028 | Jokaisella pysäkillä pysähtyminen

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2028 | Vaihteiden kehittäminen

  Vastuutaho HKL

 • 31.12.2028 | Liikennevaloetuuksien optimointi

  Vastuutaho Like

Mittarit

Raideliikenteen nopeuden variaatiokerroin

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio