Toimenpiteet

7

Raitioliikenteen kehittämisohjelma

Edellinen | Seuraava

Raitioliikenteen kehittämisohjelma:

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-09-17.pdf

Raitioliikenteen kehittämisohjelmaa ohjaa ja seuraa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on mukana Like, kanslia, HKL ja HSL.

Kehittämisohjelma sisältää toimenpideohjelman ja tavoitteena on, että ohjelman tavoitteet olisi täytetty 2028 mennessä.

Kehittämisohjelman seuraamiseen on kehitteillä raitioliikenteen suorituskykymittaristo, joka seuraa liikenteen keskinopeutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä. 

 Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Raitioliikenteen kehittämisohjelman toteutus Helsingin osalta. Raitioliikenteen nopeus-, sujuvuus-, luotettavuus- ja häiriöttömyystavoitteiden saavuttaminen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 20.08.2019
Pieni vaikutus
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeHKLHSL
Yhteyshenkilöt
Anton Silvo
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Perinteisen joukkoliikenteen matkojen määrä

Vaikutusketju