Toimenpiteet

70

Parannetaan taloyhtiöpäättäjien energiaosaamista

Edellinen | Seuraava

  • Järjestetään taloyhtiöpäättäjille koulutusta energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta.
  • Toteutetaan case-esittelyjä energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista taloyhtiöissä.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Parannetaan taloyhtiöpäättäjien energiaosaamista o Järjestetään taloyhtiöpäättäjille koulutusta energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta. o Toteutetaan case-esittelyjä energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista taloyhtiöissä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Energiarenessanssi
Vastuuorganisaatiot
YmpaHSY
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit

Ilmastoatlas-viestintään käytetyn työajan määrä
Infotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden hallitusten lukumäärä

Vaikutusketju