TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

71

Edellinen | Seuraava

Helen toteuttaa kehitysohjelman mukaisia ja muita yhtiön itse päättämiä päästövähennystoimia

 • Jatketaan kiinteistöjen kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkistamista ja muutetaan kiinteistöjen tariffit vastaamaan tarkennettuja mitoituksia.
 • Kehitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksia (vrt. Sävel+) tarjoamalla asiakkaalle avoin rajapinta asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä.
 • Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen tariffin kustannus- ja kannustinvaikutusta energian järkevään käyttöön, sekä sen mahdollistavaa vaikutusta liiketaloudellisesti kannattavien energiansäästöpalveluiden syntymiseen.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Helen toteuttaa kehitysohjelman mukaisia ja muita yhtiön itse päättämiä päästövähennystoimia kuten: ● Jatketaan kiinteistöjen kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkistamista ja muutetaan kiinteistöjen tariffit vastaamaan tarkennettuja mitoituksia. ● Kehitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksia (vrt. Sävel+) tarjoamalla asiakkaalle avoin rajapinta asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä. ● Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen tariffin kustannus- ja kannustinvaikutusta energian järkevään käyttöön, sekä sen mahdollistavaa vaikutusta liiketaloudellisesti kannattavien energiansäästöpalveluiden syntymiseen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Hyvin merkittävä vaikutus
Uudet energiaratkaisut
Vastuuorganisaatiot
Helen
Yhteyshenkilöt
 • Rauno Tolonen

  Rauno Tolonen

  Helen Oy

 • Pirjo Jantunen

  Pirjo Jantunen

  Helen Oy

 • Tea Erätuuli

  Tea Erätuuli

  yritysvastuupäällikkö

  Helen Oy

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 14.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

  Yhteyshenkilöksi valittu ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen, Helen Oy. 

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 31.12.2019 | Kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkastus

  Tavoite: Jatketaan kiinteistöjen kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkistamista ja muutetaan kiinteistöjen tariffit vastaamaan tarkennettuja mitoituksia.

  Tilanne: Kaukolämmön uudistetut sopimusehdot astuvat voimaan 11/19, jonka jälkeen automaattisesti päivitetään kerran vuodessa sopimusvesivirrat vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaan toteutunutta energiankäyttöä. Näin kiinteistöjen laskutus vastaa tarkennettuja mitoituksia (sopimusvesivirta muutetaan vastaamaan tarkennettuja mitoituksia, tariffi on kaikille asiakkaille sama) ja energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus näkyy asiakkaalla mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti. 

  Mittari: käytössä, kyllä/ei.

 • 14.10.2025 | Energiankulutuksen seurantamahdollisuuksien kehittäminen

  Kehitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksia (vrt. Sävel+) tarjoamalla asiakkaalle avoin rajapinta asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä.

  Mittari: avoin rajapinta käytössä: kyllä/työn alla/ei

 • 14.10.2025 | Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen tariffin kustannus- ja kannustinvaikutuksia

  Tavoite: Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen tariffin kustannus- ja kannustinvaikutusta energian järkevään käyttöön, sekä sen mahdollistavaa vaikutusta liiketaloudellisesti kannattavien energiansäästöpalveluiden syntymiseen.

  Tilanne: Tuntiperusteisen tariffin käyttöönottoa on selvitetty, eikä se ole mahdollista ennen kaukolämmön asiakasjärjestelmän uusimista. Asiakasjärjestelmä uusitaan parin vuoden sisällä, joten selvitys tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan parin vuoden sisällä.  

  Mittari: selvitetty, kyllä/käynnissä/ei.

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio