Toimenpiteet

75

Kaupunki kannustaa kaikkia kaupunkialueen kiinteistöjä tekemään toimenpiteitä energiatehokkuuden ja energiankäytön parantamisessa. Luodaan tietomalli, jossa yksityisyyden ja omaisuuden suojaa loukkaamatta voi saada esille oman kiinteistön energiahyvyyden verrattuna kohdetta edustavaan verrokkiryhmään. Tietomallin tulos ohjeistaa esim katselmuksien ja kartoitusten hankintaan tarveperusteisesti.

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki kannustaa kaikkia kaupunkialueen kiinteistöjä tekemään toimenpiteitä energiatehokkuuden ja energiankäytön parantamisessa. Luodaan tietomalli, jossa yksityisyyden ja omaisuuden suojaa loukkaamatta voi saada esille oman kiinteistön energiahyvyyden verrattuna kohdetta edustavaan verrokkiryhmään. Tietomallin tulos ohjeistaa esim katselmuksien ja kartoitusten hankintaan tarveperusteisesti.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Uudet energiaratkaisut
Vastuuorganisaatiot
RohaYmpaHelen
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot

Mittarit