TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

80

Edellinen | Seuraava

Alueellisen uusiutuvan energian hyödyntäminen (mm. maalämpö)

80.1.Maalämpökaivojen tilavarauksellisia toteuttamisedellytyksiä arvioidaan osana maanalaisen yleiskaavan valmistelua

Maa- ja kallioperäyksikkö on teettänyt Geologian tutkimuskeskuksella mallinnuksen Helsingin kallioperän soveltuvuudesta geoenergian (tuttavallisemmin maalämmön) hyödyntämiseen kivilajialueittain. Geoenergiapotentiaalit on laskettu 150, 300 ja 1000 metriä syville maalämpökaivoille. Laskelmat kattavat kaupungin koko maapinta-alan. Lisäksi on teetetty esimerkkilaskelmia 2000 metriä syville maalämpökaivoille

80.2. Kaupunki toimii aktiivisesti välittäjänä rakennuttajien ja Helenin kesken tutkittaessa erilaisia alueellisia energiavalintoja tai hybridiratkaisuja ja näin edistää niiden syntymistä.

JATKUVA TOIMENPIDE

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Maalämpökaivojen tilavarauksellisia toteuttamisedellytyksiä arvioidaan osana maanalaisen yleiskaavan valmistelua. Kaupunki toimii aktiivisesti välittäjänä rakennuttajien ja Helenin kesken tutkittaessa erilaisia alueellisia energiavalintoja tai hybridiratkaisuja ja näin edistää niiden syntymistä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 15.10.2019
Hyvin merkittävä vaikutus
Uudet energiaratkaisut
Yhteyshenkilöt
  • Ilkka Vähäaho

    Ilkka Vähäaho

    Maa- ja kallioperä

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 13.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan
    Mitä on tehtävä?

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio