Toimenpiteet

81

Geoenergiaan sopivat alueet kartoitetaan (maalämpöpotentiaaliselvitys)

Edellinen | Seuraava

Maalämpöpotentiaaliselvitys on valmistunut keväällä 2019.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/Helsingin_geoenergiapotentiaali_luonnos.pdf

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Geoenergiaan sopivat alueet kartoitetaan (maalämpöpotentiaaliselvitys)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.08.2019
Uudet energiaratkaisut
Yhteyshenkilöt
Jutta Peura
Ilkka Vähäaho
Eteneminen
100% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?

Mittarit