Toimenpiteet

83

Kaupunki tavatessaan rahoituslaitoksia tuo esille mahdollisuuden välittää tietoa ns. energiakorjauslainoista kaupungille perustettavan energiatehokkuudesta kertovan info-sivuston kautta

Edellinen | Seuraava

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaupunki tavatessaan rahoituslaitoksia tuo esille mahdollisuuden välittää tietoa ns. energiakorjauslainoista kaupungille perustettavan energiatehokkuudesta kertovan info-sivuston kautta
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 11.01.2019
Rahoitus ja kannustimet
Vastuuorganisaatiot
Taso
Yhteyshenkilöt
Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 15.05.2019 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  • 15.06.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot
  • 15.06.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät

Mittarit