TESTI Tämä on palvelun testiversio

Mikäli ESCO-rahoitusmalli nähdään käytännölliseksi tavaksi rahoittaa energiatehokkuus- ja/tai uusiutuvan energian hankkeita, toteutetaan ESCO-hanke. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Pilotoidaan valitussa kaupungin tytäryhteisössä ESCO –hankkeen hyödynnettävyys kaupunkikonsernissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 10.09.2019
Rahoitus ja kannustimet
Vastuuorganisaatiot
TasoRya_Roha
Yhteyshenkilöt
  • Kaisa-Reeta Koskinen

    Kaisa-Reeta Koskinen

    projektinjohtaja

    Kaupunkiympäristön toimiala

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan

Mittarit

TESTI Tämä on palvelun testiversio